به صفحه عینک های سایز من خوش آمدید

پیدا کردن یک جفت عینک متناسب با چهره تان کار بسیار ساده ای است.

برای شروع فقط کافیست که اندازه های عینکی که در حال حاضر در اختیار دارید را اینجا وارد کنید.

سه عددی را که در داخل دسته عینک تان نوشته شده را پیدا کنید.

شما به این اعداد برخواهید خورد. عددی بین 64 تا 31 میلی متر که اندازه ی طول عدسی هست، طول پل روی بینی که عددی بین 9 تا 24 میلی متر است و عدد طول دسته عینک که بین 155 تا 115 میلی متر است.آیا نمی توانید اندازه های عینک تان را پیدا کنید!

قسمت های محتلف مشخص شده بر روی عینک تان را به میلی متر اندازه بگیرید و از تصویر مرجع استفاده کنید.

شما به این اعداد برخواهید خورد. عددی بین 64 تا 31 میلی متر که اندازه ی طول عدسی هست، طول پل روی بینی که عددی بین 9 تا 24 میلی متر است و عدد طول دسته عینک که بین 155 تا 115 میلی متر است.